”Vad gör en människa?”

”Ofta stannar tanken vid det: vad gör en människa? Jag kan inte svara på det. Ibland tänker jag att det som skapar en människa är förmågan att välja det goda. Andra gånger tror jag inte ens att det finns någonting sådant som godhet. Vad krävs det av oss som kallar oss människor? Allt mer tror jag att det som krävs är att skapa förutsättningarna så att vi kan välja det goda, om vi vill. En utsvulten har inte de förutsättningarna, en som räds för att bli skild från sitt arbete har inte heller de förutsättningarna. Det gör oss omänskliga. Systemet utnyttjar detta. Använder oss.”

Ur Yarden av Kristian Lundberg

Känslor

”Pojkars ledsna känslor omvandlas och uttrycks som ilska och frustration, uttryckssätt som är mer accepterade för pojkar än gråt. Det är tvärtom för flickor; deras ilska omvandlas till ledsna känslor och kommer ut i form av tårar. Det som händer är att två känslor klumpas ihop och uttrycks som en och samma och med tiden gör det att det blir svårt för barnen att skilja på de två känslorna. Både ilska och att vara ledsen är viktiga känslor. Ilskan visar var de egna gränserna går och ger tillgång till ett kraftfullt nej. När vi är ledsna visar vi vad vi upplever som värdefullt och viktigt i tillvaron.”

Ur Ge ditt barn 100 möjligheter istället för 2 av Kristina Henkel och Marie Tomicic

Erfarenhet från föräldramöte på barnens förskola

Ur samtal på föräldramöte:

”Jag tycker att det här med genus har gått för långt. Kan vi inte bara låta barnen vara som de är?” [ljudligt bifall.]

”Min flicka har alltid lekt varsamt med dockor och mina pojkar har alltid lekt vilt och högljutt. Och det är ju inget som jag och min man har påverkat.”

”Pojkar och flickor är födda olika helt enkelt. De måste få vara olika.” [ännu mera ljudligt bifall.]

Alltså, jag försökte verkligen, men avståndet är ju tusen mil och lite till! Om man som förälder inte inser att man påverkar sitt barns val och personlighetsdrag genom bland annat ett omedvetet förstärkande av önskat beteende, eller genom att helt enkelt vara en könad förebild, då måste man ju vara blind!

Och om man inte inser att barn som förväntas leva upp till föräldrars och samhällets förväntningar på hur de ska vara – förväntningar som i stort sett alltid är kopplade till kön – är MINDRE fria än barn som uppmuntras att överskrida förutbestämda könsroller och som tillåts prova sig fram i en mer förutsättningslös anda, då vet man inte särskilt mycket om vare sig normer eller frihet från normer. Då vet man inte heller att för att barn ska ses som först och främst individer, och inte först och främst som pojkar eller flickor, krävs en medveten ansträngning hos föräldrar och en medveten pedagogik från bland annat barnomsorgen.

Slutligen, om man inte förstår att det inte går att generalisera sina egna erfarenheter av söner och döttrar utan tror att den egna erfarenheten innehåller svaren på hur pojkar och flickor ”är”; om man inte ser att att det finns strukturer och dessutom en brutal kommersialisering av barns världar som går utanför individen och enskilda föräldrars upplevelser, då befinner man sig så långt ifrån mina utgångspunkter att jag finner det oerhört svårt att föra ett konstruktivt samtal.

Så jag gav upp ganska snart. Väldigt snart, faktiskt. Och lät samtalet handla om bordsskick och förmågan att sitta still vid matbordet istället. Mycket viktigare frågor än mina barns frihet att få älska My Little Pony – förstås.

(Noterade också närvaro av exakt två pappor och ungefär trettio mammor. Men det handlade nog inte heller om könsrelaterade förväntningar på mammor respektive pappor. Jag är förmodligen genetiskt förutbestämd att prioritera föräldramöten i högre utsträckning än barnens pappa. Eller så inte.)

En känsla av öppna ytor och god sikt

”Hennes hår luktade hav och flera timmar efter att hon gått kunde en känsla av öppna ytor och god sikt ligga kvar i lägenheten. Varje gång det blåste fick hon något drömskt i blicken. Från ingenstans kunde hon avbryta sig och säga ’Nu vände vinden mot sydost igen’. Det gjorde alltid ett starkt intryck på mig. Även när jag var själv tänkte jag på henne så fort det började blåsa upp.”

Ur Brev från en bruten horisont av Calle Brunell