Norrland

Jag läser Po Tidholms essäsamling Norrland (som är mycket bra) och funderar över möjligheterna att berätta om Norrland utan att framstå som antingen arg, gnällig eller nostalgisk. I sin recension skriver Göran Greider att Tidholm är en elegant stilist som aldrig blir arg, och som vet att hantera genrens tyranni, eftersom, enligt Greider, ”det är lätt att börja klaga och slentrianmässigt anklaga eller fastna i nostalgi eller exotism”. För egen del skulle jag önska att Tidholm var mer anklagande ibland, men framför allt att han var mindre nostalgisk. Det skaver i mig att han berättar om en värld som har försvunnit istället för den värld som jag, och de mina, bebor. Och att det Norrland som han menar fortfarande existerar framställs som så sorgligt, så på gränsen till patetiskt.

Är det naivt att tro på Norrland? Att se sina barns framtid i Norrland? Är det så att människans framtid redan är bestämd att äga rum på platser utan vidd? Är Norrlands framtid bara möjlig att uppskatta utifrån värdet på dess naturtillgångar? Po Tidholm bor i Hälsingland men hans blick på Norrland är den utomståendes blick, en blick präglad av distans. Det är en blick som förfrämligar mig, eftersom den placerar mig i ett Dom och inte i ett Vi. Det är en blick som värderar min värld utifrån premisser som jag inte känner igen. Det är utan tvekan en kärleksfull blick men den ser på Norrland såsom jag ser på min barndom: vemodigt och ömt, men i samtidig förvissning om att det är en värld full av sprickor och som, dessutom, är på god väg att försvinna.

Vitsvit av Athena Farrokhzad

Läser Athena Farrokhzads augustnominerade diktsamling Vitsvit. Läser:

”Min mor sa: Din far levde för den yttersta dagen.
Din mor likaså, men hon tvingades till andra ambitioner”

***

”Min far sa: Det finns ett krig som utspelar sig i innanmätet.
Det finns en fiende som störtar fram ur mina händer och läppar”

***

”Min far sa: Eftersom ingen som tillhör dig har begravts i den här jorden
tillhör den här jorden inte dig.
Min mor sa: Först när du begraver mig i den här jorden
tillhör den här jorden dig”

***

”Min far sa: Gör mig till sten för din slunga
gör min mun till läppar för din klagan
mina knän till din förnedrings brustna pelare”

***

Och jag tycker mycket om det jag läser. Vitsvit består till sin helhet av små underfundiga ordspråksliknande uttalanden som ovan. Hela tiden närvarande är relationen till marken, den lämnade och den därefter bjudna; till språket, det med modersmjölken komna och det nya, märkliga. Därtill klart genomlyst är relationen mellan könen och de för män och kvinnor skilda förutsättningarna. Är inte det minsta förvånad över augustnomineringen men däremot över ointresset från mina lokala boklådor. På ingen av de två jag besökte kände de ens till boken! Som är augustnominerad! Häpnadsväckande; kanske lika häpnadsväckande som det faktum att jag uppenbarligen var den första och kanske enda kund som efterfrågat boken? Att jag normalt inte läser dikter vet jag, men läser ingen dikter idag? Bör jag inleda kamp för diktkonstens framtid?

Nåväl, på biblioteket fanns den. Som alltid en institution att lita på.