Egalias 70-talsdöttrar

Jag har aldrig varit direkt sugen på att läsa Egalias döttrar av Gerd Brantenberg. En feministisk klassiker, men med en koncept som länge har känts gammalt. En bok om vilken det enbart berättas att könen bytt plats, att även de bekönade orden bytts ut, att männen har papiljotter i skägget. En bok om vilket inget nämns kring handling, språkbehandling (mer än det att ”människa” heter ”kvinniska”) eller djupare tolkningar.

Nu har jag läst och jag vill tillägga detta: hur fast förankrad romanen är i 70-talets feministiska projekt, i en aktivistisk kvinnorörelse som också är en självhjälpsrörelse, i ett politiskt landskap där marxismen är feminismens förtryckande broder. Hur lätt romanen reproducerar stereotypa föreställningar om homosexualitet och, kanske allra mest, hur författarens förtjusning i att beskriva män i kvinnokläder blir ett gapflabb åt transpersoners dagliga utsatthet. Denna blindhet för andra maktordningar är också den ett rop från det förgångna; ett rop som gärna får tystna nu.

Boken blir en anakronism i det att den försöker säga något allmängiltigt om hur samhället är, samtidigt som den är fast förankrad i ett samhälle som var. Kanske var den aldrig tänkt att läsas fortfarande trettio år efter sin tillkomst.

Avståndets blå

Man kan uppenbarligen skriva en essäsamling, där vartannat kapitel handlar om färgen blå och dess samband med bland annat avstånd, landskap och måleri, utan att med ett ord nämna januarieftermiddagens blå skymningsljus. Om något måste detta vara ett vittnesbörd om variationerna i världens landskap: när avståndets blå kommer att handla om öknar och inte om vintersolens kamp för att nå över horisonten.

Och om man inte har någon sköterska, ställes då kraven istället på modern?

”How corrupting boredom is, everyone recognizes also with regard to children. As long as children are having a good time, they are always good. This can be said in the strictest sense, for if they at times become unmanageable even while playing, it is really because they are beginning to be bored; boredom is already coming on, but in a different way. Therefore, when selecting a nursemaid, one always considers essentially not only that she is sober, trustworthy, and good-natured but also takes into esthetic consideration whether she knows how to entertain children. Even if she had all the other excellent virtues, one would not hesitate to give her the sack if she lacked this qualification.”

Sören Kierkegaard

Alla sanningar vi tror på

Ester Roxbergs pappa kom ut som transperson vid sextio års ålder och om detta har hon skrivit en bok. Det är denna månads bokcirkelsbok och den heter Min pappa Ann-Christine. Läsningen är delvis en besvikelse, åtminstone inledningsvis, eftersom jag förväntade mig en mer generell skärskådning av ämnen som könsnormer och identitet. I fackgenren är böcker som blandar det personliga med det generella, gärna med hänvisningar till forskning eller annan litteratur, det jag helst läser. Ester Roxberg har helt enkelt skrivit en bok om sin pappa, vare sig mer eller mindre. I en intervju säger hon att boken inte är ett inlägg i någon genusdebatt:

”Jag har inte skrivit en bok om det ämnet, jag har skrivit en bok om min pappa. Jag kan ingenting om det ämnet och har aldrig varit speciellt intresserad av det faktiskt.”

För mig, som råkar vara väldigt intresserad av det ämnet, blev berättelsen om Esters pappa fattigare av att sakna vidare resonemang om kön och identitet. Dock växte boken allteftersom, och i slutet känner jag att även om boken inte motsvarade mina förväntningar så är det en fullständig berättelse. Det är inte berättelsen som saknar något, utan jag som sökte en delvis annan berättelse.

Därutöver landar min läsning i hoppet om att de barn som växer upp idag ska få komma hem – som Ann-Christine Roxberg uttrycker det – redan när de fortfarande är barn, alldeles oavsett hur deras ”hem” ser ut. Att leva i sextio år utan att vara hel, och med skam och ångest inför sig själv, framstår som så onödigt och i det närmaste omänskligt. Att hinna skapa alla dessa nära relationer, till en partner, till barn, till vänner, utan att vara sig själv och utan att veta om relationerna är starka nog att klara sanningen. Ester Roxberg skriver:

”Alla sanningar, pappa.
Alla sanningar du trott på.
Alla sanningar
som slutade med
dig
ensam kvar.”

Jag hoppas att mina barn ska slippa bära på sanningar som lämnar dem ensamma kvar.

Jag nuddar vid minnet av mina tankar om världen

Jag läser Rebecca Solnits essäsamling Gå vilse. En fälthandbok och det handlar om att vandra i slättlandskap, i ödslighet, i urbana miljöer och att gå vilse i den bemärkelsen att målet får vara okänt, ska vara okänt, för att skapa växtmån för speciella själstillstånd och tankar. Det handlar om språk som utvecklas i samklang med specifika ekologiska miljöer, om språk som dör ut och om språk som förbinder människan med ett medeltida förflutet och sekellångt förtryck. Det handlar om färgen blå och dess förhållande till avstånd. Hela tiden tänker jag: förut hade jag kunnat fundera vidare på det här; förut hade jag kunnat skriva något om det här. Det är som att nudda vid minnen av mina tankar om världen. Hur jag tänkte när jag hade tid att tänka om världen. När jag hade kapacitet att tänka om världen. Innan mina tankar bands till marken av barn, hushållsarbete och sådan kärlek som också är en bur.

Parallellt läser jag Annika Koldenius bok Vi var alltid beredda, som handlar om att förlora ett barn. Läsningen leder vidare till en artikel av Sven Olov Karlsson, där han skriver följande:

[När jag fick barn] förlorade jag något jag inte visste om att jag haft, en falskt bekväm förmåga: nåden att kunna höra talas om barn som far illa utan att bli bröstvärkande beklämd. Jag tröstar mig i dag med att även om denna brist gör min tillvaro svårare, så öppnas mina ögon, livsvandringen blir lite hederligare, lite ärligare i sin obarmhärtighet. Fenomenet verkar gälla de flesta föräldrar. Ett rofyllt damm läggs på den egna barndomens gamla trauman – men när man får ungar blir alla ungars smärta din. […] Vi är vidöppna för barnens elände men står inte ut med det. Vi vill innerst inne hålla det ifrån oss även om vi är politiker, poliser, pedagoger. Det är en allmän mänsklig brist. Som får oss att missa problem, eller undvika sådant vi borde ta itu med. Så länge som problemen är verkliga och inte fiktion.

Och dörren öppnas till tankar som faktiskt kan tänkas, som är riktiga tankar och inte bara idéer om tankar. Jag uppfylls av det sanna i Sven Olov Karlssons ganska banala betraktelse, om hur föräldraskapet öppnar känslomässiga dammluckor. Hur all världens barn blir mina barn och hur hjärtat ockuperas av slagna barn, svultna barn, sjuka barn och hjälplösa barn. Och hur jag tar dessa barn och placerar dem i det av hjärtats rum som har en dörr, hur jag stänger den dörren och låter barnen hållas där i ett hörn. För jag kan inte, orkar inte, mäktar inte. Tacksamheten över alla de människor som öppnar sina hem för utsatta barn, som arbetar med utsatta barn; alla familjehem, socialarbetare, barnpsykologer och biståndsarbetare. Tacksamheten över mina friska barn, mina barn som driver mig till vansinne men som lever.

Mitt i läsningen av Annika Koldenius berättelse om Sam, sonen som dör, beskriver författaren småbarnsåren som en tid då tankar om vad det innebär att gå vilse, om språk som dör ut och om hur blå är avståndets färg, faktiskt är omöjliga tankar. Hon skriver:

Men småbarnsåren är också den förhöjda närvaron av livet, när det inte går att göra något annat än att vara just närvarande i nuet – i de kiknande småbarnsskratten, i snusandet i mjuka barnnackar, i lugnet när de äntligen sover…

Och så tänker jag, försonande: Hur ska jag kunna göra annat än se världen genom föräldraskapets filter av mjuka barnnackar och leverpastejsklet? Hur ska jag kunna tänka abstrakta tankar om vad det kan innebära att gå vilse när barnen som gråter i Syrien, i sorgen, i våldet bor bakom en stängd dörr i mitt hjärta? När jag har egna barn, välmående och trygga, som hela tiden kräver min närvaro i nuet? Barn som driver mig till vansinne men som lever. Hur ska jag då kunna intellektualisera färgen blå?