I want to know about my particular grief, which is unknowable, just like everyone else’s.

”Don’t tell me about the rich variety of mourning customs throughout the world from the beginning of civilization to now – I don’t want to know about customs. I don’t care to know how others act out the playlet of their ruination. I want to know about my particular grief, which is unknowable, just like everyone else’s.”

Ur The Guardians. An Elegy for a Friend av Sarah Manguso

Natt för gott

”Som spänger är människors sedvänjor inbyggda i det omänskliga, tänker hon, något att gripa tag i, något som en skeppsbruten kan dra sig upp på, om alls. Så skönt, tänker hon, om det var slumpen som rådde och inte en Gud.”

Ur Natt för gott av Jenny Erpenbeck